Reglementen

De examens van het LEC worden afgenomen onder het regime van reglementen. Voor het afnemen van de examens heeft het LEC duidelijke reglementen:

Indien de reglementen niet voorzien in de informatie kan er altijd een beroep worden gedaan op het bestuur en de commissie van beroep.