Over het LEC

Het LEC voor al uw examens!

Het Logistiek Examen Centrum is een onafhankelijke organisatie voor het afnemen van examens en het realiseren van certificering gericht; zowel voor het onderwijs als voor het bedrijfsleven. Het LEC is sinds 2004 actief in dit werkveld. En heeft ruime ervaring met het ontwikkelen, organiseren en afnemen van examens en certificering. Naast het huidige aanbod kunnen wij ook examens op maat maken.

De doelstelling van het LEC is het afnemen van examens gericht op dagelijkse praktijkwerkzaamheden van de deelnemer.

Bedrijfsexamens

Voor bedrijfsexamens hebben wij een functiegericht examenmodel ontwikkeld.

Onderwijsexamens

Wij maken, op basis van kwalificatiedossiers, zowel summatieve als formatieve onderwijsexamens voor het reguliere onderwijs.

Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door een loskoppeling van opleiding en examens. Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor de gang van zaken. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor de examenstructuur en exameninhoud.

Het beleid van het LEC wordt bepaald door de Raad van Toezicht. Daartoe zal de Raad van Toezicht ook regelmatig met externe deskundigen in overleg treden. De leden van de Raad van Toezicht hebben een ruime ervaring in het bedrijfsleven en het onderwijs. Vanuit deze raad worden de interne commissies aangestuurd. Een commissie wordt gevormd door deskundigen uit het veld.

De belangrijkste taken van deze commissie zijn:

Adviseren van de Raad van Toezicht;

  • Goedkeuren van de examens of certificeringsmodel;
  • Controle op de uitvoering van de examens of certificeringsmodel;
  • Nakijken van de examens;
  • Vaststellen van de examens of certificeringsnormen

Het LEC wordt ondersteund door een secretariaat.