Nieuwe huisstijl en website Stichting LEC

Het LEC was toe aan een fris nieuw gezicht!

Met de nieuwe website introduceert het LEC direct de nieuwe huisstijl. De basis van de huisstijl – of het nu correspondentie of wervende uitingen betreft – wordt gevormd door het logo. Het logo bestaat primair uit een woordmerk. Het is herkenbaar gehouden door hetzelfde kleurgebruik als het oude logo. Er is een subtiel beeldelement aan toegevoegd door de letter E te visualiseren als tekstlijnen die verwijzen naar lesmateriaal of een examen.

Ook de website was toe aan verandering. De functies van de oude website sloten niet meer aan bij de informatie die we onze klanten tegenwoordig willen en kunnen bieden.