Stichting LEC krijgt opdracht van Ondile uitgeverij

Stichting LEC heeft van Ondile uitgeverij de opdracht gekregen toetsen te ontwikkelen voor het reguliere onderwijs (logistiek). Ondile is een educatieve uitgeverij en ontwikkelt leermiddelen voor verschillende wettelijk erkende opleidingen. Deze opleidingen zijn modulair opgezet.

De basistoetsing die het LEC ontwikkelt voor Ondile, is gebaseerd op deze modulestructuur. Voor leerlingen worden zo herkenbare toetsen gemaakt waarin ook alle werkprocessen van de betreffende opleiding worden afgedekt.

Scholen die gebruikmaken van het Ondile-lesmateriaal, hebben altijd toegang tot deze basistoetsen. Daarnaast kan Stichting LEC ook altijd toetsen op maat maken voor het Ondile-lesmateriaal.