Logistiek Examen Centrum

Het LEC voor al uw examens!
Het Logistiek Examen Centrum is een onafhankelijke stichting voor het afnemen van examens gericht op de logistieke sector; zowel voor het onderwijs als voor het bedrijfsleven.

Naast het huidige aanbod kunnen wij ook examens op maat maken.

De doelstelling van het LEC is het afnemen van examens gericht op dagelijkse praktijkwerkzaamheden van de deelnemer.

Onderwijsexamens
Wij maken, op basis van kwalificatiedossiers, zowel summatieve als formatieve examens voor het reguliere onderwijs.

Bedrijfsexamens
Voor bedrijfsexamens hebben wij een functiegericht examenmodel ontwikkeld.  

Onafhankelijkheid
Wij worden begeleid door een examencommissie, gevormd door deskundigen uit het veld. De belangrijkste taken van deze commissie zijn:

  • Adviseren van het bestuur;
  • Goedkeuren van de examens;
  • Controle op de uitvoering van de examens;
  • Nakijken van de examens;
  • Vaststellen van de examens.

LET OP! HET TELEFOONNUMMER IS GEWIJZIGD: 010 - 264 30 34